Odúmrť + Hra o Kracavu (2018)

Druhý běh LARPu, který běžel paralelně s bitvou (a obě tyto akce se přímo doplňují a ovlivňují). Akce pořádalo sdružení Civitas Pragensis a tentokrát se odehrávaly v atmosférickém prostředí Curia Vítkov .

Hra o Kracavu se odehrávala na základě historických reálií (i když se místy lehce vzdalují od historického výkladu) a spojujovala prvky LARPu a bitvy. Volně se inspiruje událostmi, které se v okolí dnešní Chrastavy odehrály v roce 1433. LARP Odúmrť se zaměřoval na děj ve vesnici, jak vesničany vedle vlastních starostí a událostí ovlivňovaly nedaleké boje.