Čára – 10. běh

– „Neblbni, v zimě se nepřechází.“
– „Neboj, ta mlha nás naopak skvěle skryje.“

– „Pohraniční stráž. Stůjte! Nebo budeme střílet!“

– „Za pokus o nepovolené opuštění republiky vás soud Československé republiky odsuzuje k trestu odnětí svobody v délce 5 let.“

Podobná slova mohlo slyšet mnoho lidí, kteří se v období socialismu rozhodlo, že nechce už nadále žít v této zemi. Tedy ti, co nebyli zastřeleni, ani neměli takové štěstí, že opravdu prošli.

Než byla vybudována železná opona z plotů ostnatých drátů a dalších opatření, bylo opuštění republiky o něco snadnější. Přesto ale střežili hranice pohraničníci s ostře nabitými zbraněmi a bylo třeba velké opatrnosti i štěstí. Zde se otevíral prostor pro profesi převaděče.

Hra Čára, kterou vytvořil spolek Rolling ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, dává hráčům možnost prožít si role převaděčů i prchajících.

Skupinka osob, která se potkala před pár hodinami, má přejít hranici. Je jich ale víc. Může bezpečně přejít takto velká skupina? Jaká je jejich motivace a důvod odejít pryč? Jsou schopni spolupracovat? Mohou si věřit? Není mezi nimi nějaký provokatér nebo přímo estébák?

Předherní portréty

Reportáž ze hry