Akkon 1291 – 2. běh

Druhý běh LARPu od skupiny Cesty Časem je i dalším na Lipnici. Opět bylo možno prožít obléhání Akkonu mamlůky roku 1291. Pomalu přituhující a bezvýchodně vypadající atmosféra stále houstla. Venkovní atmosféra, šero, sníh a chvílemi mlha, jen podtrhovala atmosféru.

Nakonec ale vše dobře skončilo, ač se to zdálo nemožné – alternativní historie se odebírala jiným směrem, než reálná. Všem se povedlo spojit své síly, zájmy většiny skupin se nakonec nějak sešly, lidi byli veskrze schopni spoluracovat a po úspěšném atentátu na sultána síly Akkonu zahnaly mamlůky k útěku a město osvobodily.