Mrzácké Války 4: Na západní frontě neklid

Čtvrtý ročník larpové bitvy Mrzácké války pořádané v prostorách Bratronické raketové základny. Děj mrzáckých válek se odehrává v universu Světa po Pádu (kdo chcete vědět více, můžete si přečíst zásadní věci v tomto Facebookovém postu).

Příběh se odehrával na západní části fronty, kde nastala „sedavá válka“ a ani jedna ze stran se do útoku moc nehrne. Mezitím, co u Humpolce vojáci padají po desítkách, tady se krom drobných potyček neděje zhola nic. Hejtmanovi Sirotků ale nedávno přišla stručná depeše: „Otevřete západní frontu.“

Hra se povedla skvěle. Byla kombinací akce, taktiky i plnění úkolů. Počasí přálo a všichni se mohli ponořit do konfliktu, mapování území, hledání důležitých artefaktů a dobývání klíčových kót. Mě nezbývá, než dodat jen krátkou fotoreportáž.