Doba Karlova – den družiny

Living history spolek Doba Karlova těsně po COVID-pauze natáčel dokument Art od Defence. Oslovili mě, že při té příležitosti by rádi nafotili i nějaké inscenované fotky. Vymysleli jsme tedy pár situací ze života družiny. Když měli družiníci čas během natáčení (a zrovna nepršelo), povedlo se realizovat zamýšlené fotky (dokonce jednu navíc). Děkuji za skvělou spolupráci majitelům koníků a hlavně Juráškovi, který hrál mrtvolu – z toho, jak to půjde, jsem měl dlouho předem strach, ale on byl naprostý profík.

Fotografie samy o sobě nemají přímou souvislost. Ale cílem bylo zachytit nějaké běžné situace a v důsledku by tak mohl probíhat jeden života družiny jsoucí do bitvy. V předvečer bitvy se vojáci snaží rozptýlit hazardem. Ale stres v nich bublá a snadno se to zvrhne do rvačky. Druhý den ráno je třeba před bitvou udělat společnou modlitbu, aby jim Bůh dal štěstí. Sama bitva pak končí zajmutím nepřátelského šlechtice. Odpoledne si pak mohou šlechtici odpočinout v lazebně, kde horká voda a jemné ruce lazebnic zbaví jejich svaly napětí. Večer, zatímco šlechta hoduje ve stanech, sedí prostí vojáci u ohně, pijí, opravují si vybavení či léčí rány a jsou rádi, že bitvu přežili.