Srdce lesa – 3. běh

Les patřil od věků nám, lesnímu lidu. Lešijům, moudrým a mocným, strážcům tradic; vílám, léčícím, strážícím Srdce lesa a zachovávajícím rod; hejkalům, silným a nebojácným lovcům a bojovníkům.
Pak přišli oni. Lidé. Tak slabí, tak krátkověcí… ale bylo jich tak mnoho. Nemohou se nám měřit, mnohokráte jsme je porazili. Ale oni přichází dále.
Bitvy vyhráváme. Ale kdo vyhraje válku?

Bylo – nebylo, byl jeden les. Spíš hvozd. Tam žila spousta lesních bytostí – víly, hejkalové, lešijové. Byli přírodní a jako příroda byli krásní, ale i krutí a tvrdí. A hrozí jim, že jim lidé zaberou životní prostor. Tento drsný LARP o lesním lidu, mýtických tvorech ze slovanské mytologie, pořádá spolek Awain/Querch.

3. běh byl na jiném místě, než dosavadní a ukázalo, že prokletí, které hru doposud provázelo, bylo asi spojeno s Raspenavou. Letos tedy bylo krásně, až horko. Les, skály a prostředí bylo ale stejně působivé. Hra tedy probíhala nerušeně a byla výborná, jako ty předtím.