Spojené ruce aneb přátelství a láska ve 14. století

Tato akce nebyl LARP v klasickém stylu, protože zde nebyl děj daný organizátory, zápletky apod. Jednalo se o reenactorskou akci, kdy bohatý kupec vdával svou dceru za šlechticova syna. Akce mapovala celý průběh v časově zkrácené podobě – ohlášky, sepsání a pečetění smlouvy, hostina, turnaj, sama svatba, uvedení nevěsty a ženicha na svatební lože, ráno kontrola, že bylo manželství naplněno, jitřní dary a mezi tím samozřejmě několik bohoslužeb.

Na akci se sjelo několik družin – pánové a dámy, panoši i jejich služebnictvo. V zahradě zámky Brandýse nad Labem vyrostly dobové stany a přístřechy. V pekelném horku se dámy bavily a sledovaly jak bojují jejich rytíři, odění do zbroje a mnoha vrstev pod ní (což v tomto počasí muselo být úžasné). V horní, nedobové, části zahrady byl velký stan, kde se konaly přednášky o historii a jednotlivých aspektech (odívání, zbraně, boje, obřady atd.) pro diváky i náhodné kolemjdoucí.

V dobové části probíhala celá akce v přátelském duchu, kdy se účastníci všili do svých rolí a především se bavili – což ostatně odpovídalo i jejich charakterům v dané situaci.

Inscenované portréty

Reportáž z akce