Rudá kněžka

Moje první příběhové focení s výraznější postprodukcí. Pro poprvé jsem si vybral příběh ze světa Game of Thrones, ovšem období zcela vzdálené dějům, popsaných v knihách (nebo zobrazených v seriálu).

PROLOG

Říše je v ohrožení. Nelítostné hordy barbarů, sjednocené Jornem Kathanem, pustoší západní pobřeží a hrozí napadnout jih. Spojená království zatím odolávají, ale jejich struktura se začíná drolit. Jinak poměrně chaotické a nezávislé hordy útočníků drží pohromadě pouze osobnost a charisma vůdce. Bez něj se křehké svazky rozpadnou, armády se požerou zevnitř a Říše by byla zachráněna. Jenže Jorn je opatrný, na rozdíl od běžných dothrackých vůdců neútočí v prvních liniích. Kdyby se tak našla cesta…

1. snímek

Rudá kněžka už dlouho pátrá v knihovně. Začíná propadat beznaději. Některé knihy už vztekle odhodila na zem, některé dokonce spálila. 

“Někde tu musí být… Popis TOHO obřadu musí být v některé z těchto knih.” 

2. snímek

“Tady to je.” 

Kněžka se vzrušeně nadechne a dívá se na symbol a popis vedoucí ke kýženému cíli. Na pohled to nevypadá nijak složitě. Jen je třeba těch správných ingrediencí. A samozřejmě víra a odhodlání. Ale to kněžce nikdy nechybělo. 

Tento znak přece už někde viděla… 

3. snímek

 “Hrabě Kornac je mým vězněm už pěkných pár dní. Ale doteď jsem netušila, proč mi Jediný vnuknul, abych ho za každou cenu zajala.” 

Kněžka sestupuje na spodní nádvoří. Není žádný důvod na něco čekat a obřad odkládat.

4. snímek

Hrabě byl přiveden na nádvoří, kde ho stráže ponechali samotného, pouze připoutaného k zábradlí. Jsou věci, kterých není radno se účastnit.

Kněžka si ho prohlíží ze šera. Ser Kornac jen rezignovaně klečí a nevšímá si okolí. Neví, proč ho lapili ani komu vlastně slouží, ale tuší, že se to zde pro něj nebude vyvíjet dobře. 

„Je ho škoda,“ pomyslela si kněžka. „Mladý šlechtic nepříliš bohatého, ale zásadového a čestného rodu. Jenže Pán Světla s ním má své úmysly a jeho vůle je na předním místě. Lord Kornac by stejně z bojišti neustoupil a padl za ochranu Říše. V čem je tohle jiné?“

5. snímek

Kněžka přichází k zajatci. V ruce má dýku a v očích odhodlání. Hrabě to vidí a ani se nezkouší vzpírat. Ví, že to nemá cenu, slitování zde čekat nemůže. Sám jí nabízí ruku, jako by ho vedlo nějaké nutkání.

6. snímek

První fáze přípravy kouzla je hotová. Nebohý Kornac. Ale posloužil vznešenému cíli, svým životem zachránil statisíce obyvatel Říše. Určitě více, než by zvládl jako vojevůdce. 

Teď je jen na kněžce, aby splnila úkol a jeho oběť nebyla zbytečná.

7. snímek

Vše je nachystáno. Svatý oheň hoří, vzácné byliny přiloženy, slova odříkána. Už chybí poslední věc – nejvzácnější ingredience, která dá kouzlu sílu a moc. Už zbývají poslední okamžiky… 

Krize bude vbrzku zažehnána.