Byly to hotové orgie, fotek jsem přivezl hromadu. Komu to nestačí, najde celou galerii rozdělenou na části:
Masky I
Masky II
Masky III
Masky IV
Benátky samotné