Aishling

Epilog Aishling z LARPu Příběhy… : Vikingové.

Aishling se stala otrokem jako malé děvče. Byla uloupena ze svého rodného Irska a postupně zapomněla, že kdy měla jiný domov nebo jiné postavení. Přijala své místo jako nejposlednější z klanu Svelgen, ale cítila se jeho součástí. Za jarla by položila život.

I když dostala později svobodu, nedokázala ji přijmout. Sama ji vrátila a svěřila se zpět.

Strastiplná cesta klanu totiž svedla všechny úzce dohromady. Z plánu na vybudování skvostné lodi Skidbladnir, která popluje tam, kam ještě nikdo neplul, se stala posedlost. Když byla loď spálena, hrstka přeživších se přesto nedokázala snu vzdát, a znovuvybudování lodi obětovali vše, porušili všechny tradice.

Celou cestou je provázel jarl, jehož smrt si stále nedokázali přiznat. Až když byla loď připravena k vyplutí, změnila se v pohřební a po ohni odplula do Niflheimu. Odnesla jarlovo mrtvé tělo i všechny členy klanu. Všechny kromě Aishling, která zůstala v slzách na břehu, překvapená svým přáním žít.

Poděkování:

Velmi děkuji modelce Anně Lišce Müllerové, její sestře Marii za asistenci a celému volnému uskupení kolem Příběhů za skvělý… larp, kde byl tento příběh odehrán. Za zdrojové fotky drakkaru a pobřeží fjodu děkuji Jitce Ládrové.